Puhja koguduses on edukalt lõppenud 2 kultuuriprojekti.


Kirikukontserdid Liivimaal 01.08.2020 – 01.11.2020 ja 

Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas  20.08.2020 – 31.12.2020

Projekti  “Kirikukontserdid Liivimaal”  tulemusel on antud 5 kontserti Liivimaa kirikutes Valga praostkonna projektkoori ja Karijärve Keelpilliorkestri poolt. Eesmärgiks oli noorte keelpillimängijate pillimänguoskuste arendamine ja koostöö edendamine eri koguduste muusikute vahel, sakraalmuusika propageerimine noorte hulgas ja kultuurimälestiste tutvustamine.  Omandati A.Läte “Rändaja ja tähed” ning J.Hiobi “Lunastav kannatus” ning esitati neid suvel viiel kontserdil: Kambja, Palamuse, Kanepi, Tartu Jaani ja Rõngu kirikus. Teos salvestati Tanel Klesmenti poolt.

Projekti “Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas” raames toimus 19 kultuurisündmust. Kohalikule kogukonnale tutvustati kristlikku kultuuripärandit läbi muusika, teatri ja temaatiliste loengute; kaasati noori ja lapsi kultuuripärandi hoidmisesse ja parandati võimalusi kultuurisündmustest osasaamiseks Puhja piirkonnas.

Täname toetuse eest Eesti Rahvakultuuri Keskust!

23. augustil 2020 Kanepi kirikus.

Toetame 1. detsembril Puhja pastoraati!

https://www.facebook.com/annetamistalgud

Pastoraadi uuendatud ruumid, mis avalikus kasutuses, vajavad nüüd ka pesemisvõimalust ja WC-d. Toetame!

Puhja kogudus osaleb annetustalgutel! Teeme samm-sammult ja üheskoos korda ajaloolise pastoraadi, mida paljud puhjakad mäletavad kui kooliaja internaadihoonet.
Puhja pastoraat on nüüd koguduse koduks ja asub Pirita-Vastseliina palverännuteel http://www.palverand.ee/. Hoones on kirikumuuseum, palverändurite toad, öömaja kriisiabi vajavatele peredele, koguduse ruumid. Annetuste abil on soov välja ehitada pesuruum ja tualetid. Avatud uste päeval on võimalus tutvuda pastoraadi ja kirikuga ning hoonetes käimasolevate renoveerimistöödega. Tule külla ja vaata ise! Ootame 1. dets. kell 15.00-20.00. Elva tee 6, Puhja, Tartumaa, tel. 55563876
Toetada on võimalik: EE817700771001492603 (LHV);
ja EE912200001120103145 (Swedbank). Sularahas saab annetada kiriku korjanduskasti.

Puhja pastoraati uus elu

Puhja pastoraadis lõppes renoveerimistööde I etapp. Valmis viis uut ruumi teisel korrusel, renoveeriti trepikoda, koguduse köögi põrand, viis küttekollet, parandati kanalisatsioonisüsteemi, vahetati elektrijuhtmestik avalikes kasutuses olevates tubades. Kogudus on saanud uuendatud ruumidele kasutusloa. Puhja kogudus tänab Tartumaa Arendusseltsi ja Leaderit toetuse eest. Leader toetas töid 69120€-ga. Tööde kogumaksumus 81950,33; lisanduvad elektriprojekt 1164€ ja ehitusprojekt 4080€. Kokku 87194,33€. Uuendatud majaosas asuvad kirikumuuseum, konverentsiruum, palverändurite toad ja öömaja kriisiohvritele. Kasutuses on puutööruum ja koguduse köök.