Hooandja projekt kirikulühtrite heaks edukalt läbi!

Seatud eesmärk koguda lühtrite restaureerimiseks 1200€ ületati mäekõrguselt: annetati 1550€. See lisaraha oli Issanda ettehooldus, – nüüd saame seni 18 haaraga lühtri ennistada 24-haaraliseks, milline see algselt oli. Suur aitäh kõigile lahketele annetajatele, kes – vastavalt võimalustele – 1-st 150-ne euroni, tegid oma kingituse:

REET RUUSMANN
TÕNU HEIBERG
AVE KÜLTER
IRINA ILJINA
ÜLLE LOOG
URVE HÄMÄLÄINEN
JANNE LAAS
KADRI KOORT
ROBERT GRIGORJEV
ANNELI TELVAR
ÜLLE NÄRSKA
KAJA UDSO
KAJA KUSLAPUU
RUTH LUTS
HEIBERG MERIKE
INDREK PEKKO
KERSTI KRUUS
EVE PADAR
KATRIN TAMM
MART JAANSON
TUVIKENE LEA
KERLI KIVASTE
ELEN PEEDO-KAURLA
JUHAN KONI
MARGUS LÄÄNE
KRISTEL METS
TÕNIS MALDRE
TOOMAS ELLERVEE
KATRE RÜNK
OLAVI SÕMERMAA
IMBI KAINE
MARGUS PAESALU
JUHANI PÜTTSEPP
MALL PETERSEN
LINDA EINPAUL
LILIA LEIMAN
RUTH ELLERVEE
PILLE SARAPIK
BERIT HIIEVÄLI
DARJA JEFIMOVA
MEELIS ROOSAAR
TAAVI RAUNISTE
EDITH GROOTE
STEFAN GROOTE
JAAN ARUVÄLI
TOOMAS EICHENBAUM
HIIE SILMERE
MARI METS
URVE HÄMÄLÄINEN
ESTHER LINASK
IRINA ERMEL
HEIJA PÄRTEL
EINAR HILLEP
AARNE SALO
ILME MADISSON
ZANDA VILSONE

Suurim lühter enne ennistamist

E-KIRIKUS ANNETA MOBIILIGA!

  1. mTasku kasutamine on kogudusele ja annetajale tasuta.
  2. mTasku kasutamisega seotud kulud kannab EELK Konsistoorium.
  3. Iga annetuse puhul on täpselt teada, kes on annetaja ja millisele kogudusele on annetus tehtud.
  4. Konsistooriumi kantselei raamatupidamisosakond:
  • peab koguduse põhiselt täpset arvestust annetatud summade kohta
  • deklareerib iga annetaja tehtud annetused
  • kannab kogu annetatud summa koguduse arvele mõistliku regulaarsusega: kui annetaja annetab kogudusele 5 eurot, laekub kogudusele 5 eurot, kui annetaja annetab kogudusele 10 eurot, laekub kogudusele 10 eurot jne.

Loe täpsemalt www.mtasku.ee

Puhja koguduse QR-kood

TULUDEKLARATSIOONI ANNETUS


Kui oleme annetanud kuni 5% maksustatavast tulust MTÜ-dele, siis saame selle tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi. Tänavu saab tagasisaadava tulumaksu e-MTAs lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik samaaegselt ülejäänud osa soovida pangakontole ja/või jätta oma ettemaksukontole.
Niisiis on üks võimalus tagastatav tulumaks annetada oma kodukogudusele. Igaks juhuks märgin konto andmed: EELK Puhja kogudus, a/a EE817700771001492603 (LHV Pank) või EE912200001120103145 (Swedbank).
Kui meil on olemas Sinu isikukood, siis saame igal aastal jaanuaris esitada MTA-le otse andmed Sinu annetuse kohta. Kui oled annetanud panga-kontole, siis on meil Sinu isikukood olemas.

Lühtrite loteriist

Puhja kogudus tänab südamest kõiki, kes on kaasa aidanud 2019.a. jõululoterii õnnestumisele.
Loteriipiletitest ja koguduse kontole tehtud annetustest kogunes 795€, millest jätkub ühe väikese lühtri restaureerimiseks, kus praegu ei põle ühtegi tuld.
Kõigi nelja lühtri taastamine maksab 5940€, millest Kohaliku Omaalgatuse Programm on eraldanud 2000€ ja Elva vald 500€.
Annetused on jätkuvalt oodatud EELK Puhja koguduse kontole EE817700771001492603 (LHV) või EE912200001120103145 (Swedbank)

Täname kõiki, kes aidanud loteriipileteid müüa ja annetusi koguda:
Eve Naarits Puhja koguduses, Ülle Närska Puhja koolis, Urve Hämäläinen Puhja lasteaias, Kristiina Lõhmus Konguta koolis, Leini Laars Puhja raamatukogus, Elga Alberi Uula raamatukogus, Sirje Dementjeva Ulila raamatukogus, Kaja Udso Puhja seltsimajas.

Täname loteriivõitude sponsoreid:
Puhja Seltsimaja vaibakudumisringi naised Valli Kuslap, Juuli Sootla, Kaja Udso, Ingrid Tamm, Aili Tamm, Marje Norman; Lõuna-Eesti Mesi OÜ, Johannes Esto Kirjastus, kunstnik Piibe Arrak, EAÕK Kavilda kogudus, ajaleht Eesti Kirik, Eesti Piibliselts, MTÜ Puhja Aja Mälu, Tantsuselts Opsal.  


Advendi- ja Jõulusündmused

6.12  18:00 – Puhja kooli jõulukontsert kirikus

8.12  11:00 – 2. Advent. Leeripüha;  jutlustab piiskop Joel Luhamets; laulab Dionysius-koor

9.12  19:00 – 2. advendiküünla süütamine Seltsimajas,    Maarjateatri  etendus “Kuressaare valge eesel”    

15.12 11:00 – 3. Advendi jumalateenistus pastoraadis        

22.12  – 4. Advendi jumalateenistus Mustvees;  väljasõit Puhjast 9:00        

24.12  16:00  – Püha Jõuluõhtu kirikus, laulab Dionysius-koor

25.12  11:00  – 1. Jõulupüha pastoraadis

29.12  11:00 – Jumalateenistus pastoraadis

31.12  16:00 – Vana-Aastaõhtu armulaud kirikus

             23:45 – Keskööpalvus kirikus

1.1.2020 11:00  –  Jumalateenistus pastoraadis

5.1  11:00 – Jumalateenistus kirikus,  jutlustab õp. Kristjan Luhamets,

                   järgneb koguduse jõulupidu Seltsimajas, esinevad ansambel Tornikukk, Dionysius, koguduse muusikalapsed