Laulatus

Jumal on andnud abielu selleks, et mees ja naine võiksid kogeda õnne, toetada teineteist, saada lapsi ja kasvatada nad üles.
Kirik toetab perekonda ja perekonna loomist.
Kristlik abielu algab laulatusega, kus mees ja naine sõlmivad omavahel Jumala nimel kristliku abielu. Sellega pühendab pruutpaar ennast jäädavaks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse tunnistaja.
Laulatus on ka eestpalve- ja õnnistustalitus, millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse täitmiseks Jumalalt õnnistust.
Abiellujatel on õigus saada paarisuhte nõustamist, – seda nii enne kui pärast laulatust.
Kirikliku laulatuse eelduseks on, et nii mees kui naine on EELK täisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud) liikmed. Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleks neil läbida leerikool või ristimisele ja konfirmatsioonile eelnev õpe individuaalprogrammi ulatuses.
Kui üks abielluda soovijatest on mõne teise kristliku kiriku (roomakatoliku, õigeusu, baptisti vm) liige, siis lepitakse laulatustalituse läbiviimise kord kokku mõlema kiriku vaimulikega.
Loomulik on, et ennast lasevad laulatada ka varem registreeritud, ent laulatamata jäänud abielupaarid. Sellist abielu õnnistamist palutakse sageli näiteks seoses pulma-aastapäevaga, kuid sobilik on ka igasugune muu aeg. See on aeg oma elu – ka abielu – Jumala hoolde usaldada ning Temalt õnnistust ja kaitset paluda.
Soovist oma abielu Puhja kirikus laulatada tuleks aegsasti teada anda. Kui üks pooltest või ka mõlemad pooled on ristimata ja/või leeriõnnistuseta, on õige aeg kirikuõpetajaga nõu pidada 3-6 kuud enne pulmi.
Puhja kirikuõpetajal on õigus abielusid riiklikult registreerida, – seega saab nii ilmaliku kui kirikliku talituse kompaktselt üheskoos läbi viia. Erandina sobib selleks ka muu paik peale Puhja kiriku. Abielu registreerimist ilma laulatuseta ei ole võimalik teha.
Teata oma soovist oma abielu registreerida ja laulatada koguduse õpetajale aadressil puhja@eelk.