Täname!

2021 projektid:

Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp II:   

Ansambel Orthodox Singersi kontsert Puhja kirikus – toetus 200€

 Orelikontsert Puhja kirikus – toetus 200€

 Piibe Arraku maalinäitus “Looja kivis ja lilledes” – toetus 200€

Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp III:                                                          

Nukuteater Tallekese etendus Puhjas – toetus 250€

Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp III:

Puhja Müllverstedti oreli hooldus 2022.a. – toetus 250€

Kohaliku Omaalgatuse Programm:

Kanalisatsiooni-ja veetorustik Puhja pastoraati – toetus 4000€

Õigeusu kultuuripärand Rannu kogukonnas – toetus 2276€

Hooldatud Puhja kirikuaed – toetus 1997€

Kultuuriministeerium:

Õigeusu kultuuripärand Tartumaal – toetus 700€

Haridus- ja Teadusministeerium:

Puhja pastoraadi laager – toetus 2400€

Soontaga lastelaager – toetus 7200€

KÜSK vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor:

Puhja koguduse audio-visuaalne arenguhüpe – toetus 11497€

Puhja kogudus arendab võimekust kommunikatsiooni ja meedia alal, et kasvatada oma mõju, jõuda 50% suurema kuulajaskonnani ja parandada helisalvestiste ning ülekannete kvaliteeti. Puhja kirikusse soetatakse ja paigaldatakse tänapäevane helivõimendus ja videosüsteem. Koolitatakse meediatöös vabatahtlikke ja noori, kes projekti tulemusel on võimelised toime tulema erinevatel sündmustel helitehnikuna ja videograafina. Õpitakse tundma kirikusündmuste ülekannete spetsiifikat. Tehakse koostööd Pereraadioga. Tulemuseks on koguduse sõnumi jõudmine enamate inimesteni neile arusaadaval ja tehniliselt kvaliteetsel viisil. 

***************

Leader: Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine – toetus 14 410€ . Tänu!
Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine

Puhja Püha Dionysiuse kirik (1495-1499) on Puhja koguduse kodu ja peamine kohalik avalikus kasutuses olev kontserdipaik ning turismiobjekt kihelkonnas. Projekti raames restaureeritakse täielikult kiriku kooriruumi katus, parandatakse kiriku torni vahelaed ja torn võetakse kasutusele vaateplatvormina. Kiriku pööningule seatakse sisse näitusesaal. Sihtrühm on kodukandi noored, kohalik kultuurihuviline elanikkond ja Puhjat külastavad turistid nii kodu-kui välismaalt. Oluliseks tegevuseks on kirikus kultuurilooliselt arendavate näituste korraldamine ja kiriku eripära rõhutav tänapäevane turundus. Oodatavaks tulemuseks on parendatud kultuurimälestis, Puhja kirikut külastavate kogukonnaliikmete ja turistide arvu märgatav tõus, Puhja kui atraktiivse paikkonna nähtavus enamatele inimestele ja toimiv koostöö projektipartneritega.