Täname!

Leader: Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine – toetus 14 410€ . Tänu!
Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine

Puhja Püha Dionysiuse kirik (1495-1499) on Puhja koguduse kodu ja peamine kohalik avalikus kasutuses olev kontserdipaik ning turismiobjekt kihelkonnas. Projekti raames restaureeritakse täielikult kiriku kooriruumi katus, parandatakse kiriku torni vahelaed ja torn võetakse kasutusele vaateplatvormina. Kiriku pööningule seatakse sisse näitusesaal. Sihtrühm on kodukandi noored, kohalik kultuurihuviline elanikkond ja Puhjat külastavad turistid nii kodu-kui välismaalt. Oluliseks tegevuseks on kirikus kultuurilooliselt arendavate näituste korraldamine ja kiriku eripära rõhutav tänapäevane turundus. Oodatavaks tulemuseks on parendatud kultuurimälestis, Puhja kirikut külastavate kogukonnaliikmete ja turistide arvu märgatav tõus, Puhja kui atraktiivse paikkonna nähtavus enamatele inimestele ja toimiv koostöö projektipartneritega.