Piht ja hingehoid

Koguduse õpetaja ülesandeks on inimeste hingehoidlik teenimine, enamasti hingehoidliku vestlusena. Ei peaks pelgama, et õpetajal ei ole aega või et oma muredega tehakse asjatut tüli. Õpetaja ongi eelkõige hingekarjane.
Kuigi eestlased on harjunud olema üsna kinnised, ei pea püüdma oma muredega üksi hakkama saada. Nagu me ei paranda ise oma hambaid, nii usaldagem ka oma hinge tervis selleks koolitatud spetsialisti kätte. Tihti teeb juba südamelt ärarääkimine ja koos palvetamine koorma pisut kergemaks ning aitab probleemidele lahendust leida. Igal inimesel, olgu ta siis koguduseliige või mitte, on õigus tulla vaimuliku juurde oma muredest rääkima ja nõu küsima.
Jeesus andis oma kirikule meelevalla kuulutada Jumala nimel pattude andeksandmist. Tänapäeval on see õigus ordineeritud kirikuõpetajal. Oma pattude tunnistamist ja absolutsiooni (pattude andestamise kuulutuse) vastuvõtmist nimetatakse pihiks.
Pihile võib tulla ristitud inimene. Piht ei ole mõeldud üksnes neile, kes tunnevad oma hingel eriliselt ränka süükoormat, samuti ei ole tulek nõrkuse märgiks. Piht on Jumala armuvahend, mis on antud vaimseks tervenemiseks ja pühitsuseks kõigile kristlastele. Nõnda nagu ihu vajab pesemist, nii vajab pidevat puhastamist ka meie hing. Iga koguduseliige võiks käia pihil vähemalt kord aastas. Suureks abiks on osalus koguduse ühisel pihitalitusel pühapäeviti enne armulauale tulekut.
Kirikuõpetajal on pihisaladuse pidamise kohustus. Seda, mida inimene on pihil vaimuliku ees tunnistanud, ei ole tollel õigust kellelegi edasi rääkida.
Soovist kirikuõpetajaga kohtuda võite alati teada anda telefoni teel 55563876 või e-aadressil puhja@eelk.ee.