Kogudus

Puhja kogudus on katkematult tegutsenud teadaolevalt üle 600 aasta. Väike, ent tegus kogudus tegeleb aktiivselt kultuuri, diakoonia- ja lastetööga. Kogudus teeb koostööd valla kultuuriasutustega. Kirikus toimub aasta jooksul 10-15 kontserti, 65 jumalateenistust, talitusi, ekskursioone; eksponeeritud on mitmeid Eesti kultuurilugu tutvustavaid näitusi. Kirikut külastab aastas üle 2000 inimese.
Kogudusse kuulub 2019.a. ca 250 ristitut, kellest 50 on teinud 2018.a. ka nimelise liikmeannetuse.