Meeskond

Koguduse juhtorganid

EELK Puhja koguduse juhatus: Tiit Kuusemaa – koguduseõpetaja, Meelis Roosaar – juhatuse esimees, Ülle Närska – juhatuse aseesimees, Ave Külter – juhatuse liige, Miina-Liisa Kuusemaa – juhatuse liige .

EELK Puhja koguduse nõukogu: koguduse juhatuse liikmed pluss Aare Nõmm, Helen Nõmm, Arno Ratas, Gerli Ratas, Eve Naarits, Harry Tiirik, Marek Külter, Eveli Roosaar, Tiina Paesalu, Urve Hämäläinen.

Revisjonikomisjon: Urve Hämäläinen, Gerli Ratas.

Sinodisaadikud: Miina-Liisa Kuusemaa, Urve Hämäläinen.

EELK Puhja kogudus tegutseb lähtudes EELK Põhikirjast

https://eelk.ee/et/kiriku-korraldus/seadusandlus/pohikiri/

 ja vastavalt Vabaühenduste eetikakoodeksile.

Õpetaja

Tiit Kuusemaa on sündinud Pärnus 5. aprillil 1954. a. Aastail 1961-1970 õppis Haapsalu Sanatoorses Internaatkoolis. Keskhariduse omandas Tartu 5. Keskkoolis 1970-73. 1973-75 õppis TRÜ-s keemiat, mille järel tegi paar aastat lihttööd. 1977.a. pöördus Pärnu metodisti koguduses ateismist kristlusse, sama aasta sügisest jätkas keemiaõpinguid Tartus; TRÜ lõpetas 1981.a. keemiaõpetaja kutsega. Paraku ei lubatud koolis töötada ideoloogilistel põhjustel. Siirdus elama Mustveesse, kus töötas fotograafi ja kirikuteenijana. Astus 1983 EELK Mustvee koguduse liikmeks ning 1984 immatrikuleeriti Usuteaduse Instituudi üliõpilaseks. 1988 siirdus Tartusse elama. Oli aktiivselt tegev rahvuslikus ärkamisliikumises, juhtides muuhulgas ka Eesti Kristliku Liidu Tartu osakonna tööd. 1990-ndate algul, kui asutati Tartu Teoloogia Akadeemia, jätkas vahelduva eduga usuteaduse õppimist TTA-s.1989-90 töötas Tartu Pauluse koguduses praost H. Tammuri käe all, 1990.a. lõpul määrati teenima EELK Puhja ja Rannu kogudusi, kus oli ametis diakonina. Kirikuõpetaja ordinatsioon 2017. Teenib Puhja kogudust. Kirikukogu saadik. Lisaks on töötanud 1991-94 Harku naistevangla kaplanina ja seejärel, läbinuna EELK Haiglahingehoiu Keskuse kursused, ühe aasta Tartu Psühhiaatriakliinikus hingehoidjana. Hiljem on läbinud sama Hingehoiukeskuse korraldatud kriisiabi kursused. 90-ndate keskpaiku töötas umbes pool aastat ka Viljandi noortevangla vaimulikuna. 2004. a. maist 2018.a. augustini töötas Tartu Vanglas kaplanina (osakoormusega). Tiit Kuusemaa on EELK Kirikukogu, EELK Valga praostkonna nõukogu, MTÜ Valge Eesti ja MTÜ Sambia Sõbrad juhatuse liige.