Diakoonia

Diakooniatööd korraldab Puhja koguduses toimkond Ülle Närska juhtimisel.
Humanitaarabi annetusmüügid toimuvad Puhja vana koolimaja aulas. Müügipäevade välisel ajal on võimalus kokku leppida Ülle Närskaga tel. 5163896, et soetada vajalikku oma pere või sõpruskonnaga. Pakkuda on soodsalt mööblit, riideid, jalanõusid ja köögitarvikuid. Esemete eest tehtud annetusi kasutatakse kiriku remondiks ja koguduse töö edendamiseks.
Puhja kogudus on vahendanud abivajajatele rulaatoreid, käimisraame, keppe, ratastoole ja muid abivahendeid. Kogudusel on sidemed soomerootsi misjoniühinguga Lootuse Täht, kelle kaudu on ka praegu võimalik tellida tarvikuid erivajadustega inimestele.