Diakoonia

Diakooniatööd korraldab Puhja koguduses toimkond Ülle Närska juhtimisel.
2019.a. on pastoraat remondis ja sellal humanitaarabi annetusmüüke seal ei toimu. 2020.a. soovib kogudus taastada diakooniatoa ja võimaluse soovijatel kokkulepitud aegadel soetada soodsalt riideid, jalanõusid ja köögitarvikuid.
Puhja kogudus on vahendanud abivajajatele rulaatoreid, käimisraame, keppe, ratastoole ja muid abivahendeid. Kogudusel on sidemed soomerootsi misjoniühinguga Lootuse Täht, kelle kaudu on ka praegu võimalik soetada tarvikuid erivajadustega inimestele.