Kodukülastus

Koguduse elus on loomulikuks osaks ka suhtlemine väljaspool jumalateenistust.
Nii on endastmõistetav, et kirikuõpetajaga saadakse kokku ka kodudes.
Põhjuseks võib olla koguduseliikme sünnipäev või soov saada osa kodusest
armulauast, kuid alati ei peagi kodukülastuseks mingit erilist põhjust olema.
Käekäigu järele pärida ning üksteist ära kuulata ja julgustada võib alati.
Iseäranis oluliseks peame seda, et koguduse õpetaja jõuaks nendeni, kes ise
enam kirikusse ei jõua. Eelarvamus, et õpetajal nagunii pole aega või et ta ei
hooli, võiks jääda unustusse.’Tähtsad kirikhärrad’ on jäänud kaugesse
minevikku…
Kui Teie näeksite meeleldi kirikuõpetaja või mõne teise koguduseliikme külaskäiku enda või mõne oma vanaks ja väetiks jäänud tuttava pool, siis andke sellest teada koguduse õpetajale. Hästi oluline on teavitada hingekarjast koguduseliikme haigestumisest, õnnetusest või muust eriolukorrast, et jõuaks sellele reageerida õigeaegselt. Ka eestpalve eemalt on tõhus abi. Küllatulek õigel hetkel on meeldiv, vahel koguni päästev kohtumine.