E-KIRIKUS ANNETA MOBIILIGA!

  1. mTasku kasutamine on kogudusele ja annetajale tasuta.
  2. mTasku kasutamisega seotud kulud kannab EELK Konsistoorium.
  3. Iga annetuse puhul on täpselt teada, kes on annetaja ja millisele kogudusele on annetus tehtud.
  4. Konsistooriumi kantselei raamatupidamisosakond:
  • peab koguduse põhiselt täpset arvestust annetatud summade kohta
  • deklareerib iga annetaja tehtud annetused
  • kannab kogu annetatud summa koguduse arvele mõistliku regulaarsusega: kui annetaja annetab kogudusele 5 eurot, laekub kogudusele 5 eurot, kui annetaja annetab kogudusele 10 eurot, laekub kogudusele 10 eurot jne.

Loe täpsemalt www.mtasku.ee

Puhja koguduse QR-kood