Puhja koguduses on edukalt lõppenud 2 kultuuriprojekti.


Kirikukontserdid Liivimaal 01.08.2020 – 01.11.2020 ja 

Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas  20.08.2020 – 31.12.2020

Projekti  “Kirikukontserdid Liivimaal”  tulemusel on antud 5 kontserti Liivimaa kirikutes Valga praostkonna projektkoori ja Karijärve Keelpilliorkestri poolt. Eesmärgiks oli noorte keelpillimängijate pillimänguoskuste arendamine ja koostöö edendamine eri koguduste muusikute vahel, sakraalmuusika propageerimine noorte hulgas ja kultuurimälestiste tutvustamine.  Omandati A.Läte “Rändaja ja tähed” ning J.Hiobi “Lunastav kannatus” ning esitati neid suvel viiel kontserdil: Kambja, Palamuse, Kanepi, Tartu Jaani ja Rõngu kirikus. Teos salvestati Tanel Klesmenti poolt.

Projekti “Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas” raames toimus 19 kultuurisündmust. Kohalikule kogukonnale tutvustati kristlikku kultuuripärandit läbi muusika, teatri ja temaatiliste loengute; kaasati noori ja lapsi kultuuripärandi hoidmisesse ja parandati võimalusi kultuurisündmustest osasaamiseks Puhja piirkonnas.

Täname toetuse eest Eesti Rahvakultuuri Keskust!

23. augustil 2020 Kanepi kirikus.

Kiriku voldik valmis!

Koguduse arenguhüppe projekti toel on valminud voldik Puhjast ja meie kirikust. Suur tänu sisu loojale Liina Lõhmusele ja kujundaja Aita Linnasele (väga maitsekas ja kirikupärane teostus). Loomulikult KÜSKi toeta oleks see kõik olemata. Tänu!

Puhja kiriku palverännu- ja retriidikeskuse juhtimisvõimekuse arenguhüppe projekt on edukalt lõpetatud.

Projekti käigus arendasid Puhja koguduse nõukogu liikmed end turismi, turunduse, kristlike traditsioonide ja kultuuripärandi tundmise vallas.
Ühiselt koguduse noortega toimus kaks õppereisi/palverännakut: Pirita-Vastseliina palverännuteel, ja kaks reisi Burtniekki (Läti). Tutvuti palverändu ja kultuurilugu eksponeerivate muuseumidega. Toimusid turismi- ja turundusalane koolituspäev, muuseumikülastused ja sidemete loomine ülalnimetatud kompetentsi kandvate ühingute ja isikutega. Loodi palverännumuuseumiga tegelev toimkond. 
Puhja kogudusele valmis koduleht ja anti välja kirikut tutvustavad voldikud. Projekti tulemusel on koguduse juhtorganid võimelised edukalt haldama Puhja pastoraati rajatavat palverännu- ja retriidikeskust.

See hüpe (nähtav kasvõi käesoleva kodulehe näol) koguduse arengus sai võimalikuks tänu KÜSK-i rahastusele. – Suur tänu!

Liis Kivila magistritöö EESTI PALVERÄNNUTEE POTENTSIAAL KULTUURIPÄRANDI HOIDJANA NING PÄRANDITURISMI EDENDAJANA:
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4242/Liis_Kivila_2018MA_LU_t%C3%A4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y