Annetus

Kogudus on isemajandav ja elab annetuste najal. Ei riik ega vald vastuta koguduse toimetuleku eest, – ikka meie ise. Teie toetuste najal oleme võimelised täitma oma erilist rolli ühiskonnas.

Rahalise annetuse võib teha:

  1. sularahas koguduse kantseleis või kirikus
  2. EELK Puhja koguduse a/a: EE817700771001492603 (LHV);
  3. ja EE912200001120103145 (Swedbank).

Selgitusse võib panna, kas tegemist on liikmeannetusega või soovite sihtotstarbeliselt toetada laste- ja noortetööd, diakooniatööd, kiriku remonti vm.

Üha populaarsemaks saab koguduseliikmete liikmeannetuse tasumine püsikorraldusega netipangas; maksja ise haldab kulusid mugavalt ja koguduse saab olla kindel oma töö rahastamise stabiilsuses.

Peale raha on võimalus annetada nii asju, aega kui tööd, samuti – kui neid juhtub olema – erioskusi (puuraiumisest IT-võimekuseni). Meil igaühel on mingid annid, mida saame jagada.

Küsige ainult, millal ja kuidas? Enamus koguduses tehtavast tööst viiakse ellu vabatahtlike abiga.

‘Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.’ (2Kor 9: 7)

Olge te tänatud!