Annetus

Kogudus on isemajandav ja elab annetuste najal. Ei riik ega vald vastuta koguduse toimetuleku eest, – ikka meie ise. Teie toetuste najal oleme võimelised täitma oma erilist rolli ühiskonnas.

Rahalise annetuse võib teha:

  1. sularahas koguduse kantseleis või kirikus
  2. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja kogudus a/a: EE817700771001492603 (LHV) ja EE912200001120103145 (Swedbank).

Selgitusse võib panna, kas tegemist on liikmeannetusega või soovite sihtotstarbeliselt toetada laste- ja noortetööd, diakooniatööd, kiriku remonti vm.

Üha populaarsemaks saab koguduseliikmete liikmeannetuse tasumine püsikorraldusega netipangas; maksja ise haldab kulusid mugavalt ja koguduse saab olla kindel oma töö rahastamise stabiilsuses.

Peale raha on võimalus annetada nii asju, aega kui tööd, samuti – kui neid juhtub olema – erioskusi (puuraiumisest IT-võimekuseni). Meil igaühel on mingid annid, mida saame jagada.

Küsige ainult, millal ja kuidas? Enamus koguduses tehtavast tööst viiakse ellu vabatahtlike abiga.

‘Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat.’ (2Kor 9: 7)

Olge te tänatud!

E-KIRIKUS ANNETA MOBIILIGA!

Puhja koguduse QR-kood
  1. mTasku kasutamine on kogudusele ja annetajale tasuta.
  2. mTasku kasutamisega seotud kulud kannab EELK Konsistoorium.
  3. Iga annetuse puhul on täpselt teada, kes on annetaja ja millisele kogudusele on annetus tehtud.
  4. Konsistooriumi kantselei raamatupidamisosakond:
  • peab koguduse põhiselt täpset arvestust annetatud summade kohta
  • deklareerib iga annetaja tehtud annetused
  • kannab kogu annetatud summa koguduse arvele mõistliku regulaarsusega: kui annetaja annetab kogudusele 5 eurot, laekub kogudusele 5 eurot, kui annetaja annetab kogudusele 10 eurot, laekub kogudusele 10 eurot jne.