Ristimine

Ristimine on sakrament, mille kaudu võetakse inimene vastu kristliku kiriku osadusse: ta saab taevase perekonna liikmeks, pälvides igavese elu tõotuse. Olgu ristitav imik või täiskasvanu – ristimisega algab uus elu. Ristimisega korrastub inimese suhe Jumalaga koos sellega kaasnevate õiguste, aga ka kohustustega.
Lapse ristimine toimub vanema(te) või lapse hooldaja soovil. Ristimistalitusel kinnitavad nad oma tahet ja annavad tõotuse last kristlikult kasvatada. Sellepärast peavad ka lapse vanemad olema ise
täieõiguslikud, s.t ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikmed, kes on pädevad andma lapsele kristlikku kasvatust.
On loomulik, et vastne ilmakodanik ristitakse nii ruttu kui võimalik, soovitavalt esimestel elukuudel. Nii saab ta kohe osa Jumala armust ja lunastusest ning ka täiendavast kaitsest. Vanemad valivad lapsele ristivanema(d) ehk vaderi(d) eelistatult EELK täisõiguslike liikmete hulgast.
Ristivanemaks võib olla ka mõne teise kiriku liige eeldusel, et selles kirikus tunnistatakse laste ristimist.
Ristivanemad on nn. ‘lisavanemad’ kes võtavad kaasvastutuse lapse kristliku kasvatamise eest. Seepärast ei saa olla vaderiks inimene, kelle enda side Kristusega pole kindel.

NB! Kui lapse ristivanemaks soovitakse inimest, kes ei ole veel ristiinimene, siis peaks viimane läbima ristimiseelse õpetuse ehk leeriõpetuse ning saama kiriku liikmeks.
Ühel inimesel võib olla mitu ristilast.

Täiskasvanu ristimine.

Iga ristimata täiskasvanu saab ristimisele tulla. Sellele eelneb aga
ristimisõpetus (leeriõpetus) ja ristimistalitus on enamasti ühendatud leeriõnnistamisega. Leeriõpetust saadakse reeglina leerikoolis. Mõjuvatel põhjustel saab teha erandi ja valmistuda ristimiseks õpetaja juhendamisel individuaalprogrammi järgi õppides.
Täiskasvanu ei vaja ristivanemaid.
Ristitakse vaid kord elus; teises kirikus ristitut luterlikus kirikus üle ei ristita. Kui ristitu ei taha kristlasena elada, ei saa ta ometi ristimistalitust tühistada, kuna ristmine pole mitte tema, vaid Jumala tegu.
Ristimine toimub kas pühapäevasel jumalateenistusel või eraldi talitusena. Ka kodus saab ristida.
Aja, koha ja täpse ülesehituse osas lepitakse kokku vaimulikuga.
Teata oma ristitimise soovist koguduse õpetajale aadressil puhja@eelk.ee