Puhja kiriku renoveerimise esimesed etapid lõpetatud!

EELK Puhja kirikus lõppesid kiriku fassaadi, avatäidete (uksed, aknad) ja kooriruumi katuse restaureerimistööd.

Projekti “Puhja kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimine” toetas Leader 44 345€ ja Elva vald 45 000€. Tööde kogumaksumus 91 606€. 

Projekti “Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine” toetas Leader 14 410€, Muinsuskaitseamet 25 000€ ja Elva vald 1500€. Tööde kogumaksumus on  42 313€.

Täname!

Surnuaiapüha Puhjas

Tänavune surnuaiapüha Puhja kalmistul toimub tavapäraselt 24. juunil algusega kell 11. Soovijatel on võimalus olla armulauaosaduses tund varem, – kl. 10 Puhja kirikus. Mälestamissoove saab edastada vaimulikule varem mistahes moel, ja ka surnuaial jumalateenistuse alguses.