Puhja kiriku renoveerimise esimesed etapid lõpetatud!

EELK Puhja kirikus lõppesid kiriku fassaadi, avatäidete (uksed, aknad) ja kooriruumi katuse restaureerimistööd.

Projekti “Puhja kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimine” toetas Leader 44 345€ ja Elva vald 45 000€. Tööde kogumaksumus 91 606€. 

Projekti “Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine” toetas Leader 14 410€, Muinsuskaitseamet 25 000€ ja Elva vald 1500€. Tööde kogumaksumus on  42 313€.

Täname!