Projektid

Puhja kogudus on aastate jooksul ellu viinud palju projekte. Suuremad tööd võetakse ka praegu ette mitmesuguste fondide rahastusel. Oleme tänulikud kõikidele toetajatele!

2022.a. rahastatud projektid

Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp I, „Suveõhtu kontsert Puhja kirikus” – toetus 200€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp I, „Kirikukontsert Puhjas” – toetus 150€
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital II, “Puhja kihelkonnapäevad 2022” – toetus 500€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp II, “Külalismuusikute osalemine Võru praostkonna laulupäeval” – toetus 80€
Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp II, “Külalismuusikute osalemine Võru praostkonna laulupäeval” – toetus 80€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp III, “Nukuteater Tallekese etendus Puhja noortele”- toetus 300€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp III, “Advendikontsert klassikalise muusikaga” – toetus 300€
Kultuuriministeerium, “Puhja kihelkonna esmamainimise 625. aastapäeva kultuurisündmused” – toetus 1500€
Gustav Adolf Werk, „Puhja pastoraadi katuse restaureerimine” – toetus 5000€
Kohaliku omaalgatuse programm “Puhja pastoraadi lastetööruumi renoveerimine” – toetus 4000€
Eesti Kirikute Nõukogu, „Kirikute Öö Puhjas” – toetus 100€
Eesti Kirikute Nõukogu, „Oikumeeniline kuulutusnädal Puhjas” – toetus 200€
Elva vald, „Kultuurisündmused Puhja kirikus” – toetus 600€
Tartumaa Arendusselts MTÜ, Leader, „Puhja palverännukeskuse arendamine” – toetus 49811€

2021.a. rahastatud projektid

Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp II, „Ansambel Orthodox Singersi kontsert Puhja kirikus” – toetus 200€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp II, „Orelikontsert Puhja kirikus” – toetus 200€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp II, „Piibe Arraku maalinäitus “Looja kivis ja lilledes”” – toetus 200€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp III: „Nukuteater Tallekese etendus Puhjas” – toetus 250€
Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp III, „Puhja Müllverstedti oreli hooldus 2022.a.” – toetus 250€
Kohaliku Omaalgatuse Programm, „Kanalisatsiooni-ja veetorustik Puhja pastoraati” – toetus 4000€
Kohaliku Omaalgatuse Programm, „Õigeusu kultuuripärand Rannu kogukonnas” – toetus 2276€
Kohaliku Omaalgatuse Programm, „Hooldatud Puhja kirikuaed” – toetus 1997€
Kultuuriministeerium, „Õigeusu kultuuripärand Tartumaal” – toetus 700€
Haridus- ja Teadusministeerium, „Puhja pastoraadi laager” – toetus 2400€
Haridus- ja Teadusministeerium, „Soontaga lastelaager” – toetus 7200€
KÜSK vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, „Puhja koguduse audio-visuaalne arenguhüpe” – toetus 11497€
Elva vald, projekt „Piksekaitse Puhja kirikule“ – toetus 400€
Elva vald, projekt  „Puhja koguduse kultuurisündmused“ – toetus 600€
Elva vald, projekt „Puhja kiriku torni restaureerimisprojekti koostamine“ 500€
Eesti Kirikute Nõukogu, projekt „Kuulutusnädal Puhjas“ – toetus 300€
Eesti Kirikute Nõukogu, projekt “Oikumeeniline kirikupäev Rannus“ – toetus 200€
Eesti Kultuurkapital, I jaotus:  Klassikakontsert Puhja kirikus, Puhja kodukandipäevad, Õigeusu kirikulaulu kontsert Rannus – toetus 900€
Muinsuskaitseamet, projekt „Piksekaitse Puhja kirikule“ – toetus 3600€
Muinsuskaitseamet, projekt „Puhja kiriku torni restaureerimisprojekti koostamine“ – toetus 7000€
EKRE, projekt „Puhja pastoraadi renoveerimine“ – toetus 20000€
Kultuuriministeerium, projekt „Valga praostkonna vaimulik laulupäev Rannus – toetus 1000€
Kultuuriministeerium, projekt „Suvised kultuurisündmused Puhjas“ – toetus 1900€

2020.a. rahastatud projektid

Muinsuskaitseamet, omandireformi reservfondi taotlusvoor: Kiriku pikihoone katuse renoveerimine – toetus 113000€
Muinsuskaitseamet, kunstiväärtuste renoveerimine: Kiriku kroonlühtrite renoveerimine – toetus 1500€
Muinsuskaitseamet, reserv: Puhja kiriku torni nurkade avariitööd – toetus 2373€
Eesti Kirikute Nõukogu: „Kirikute Öö Puhjas“ – toetus 200€
Eesti Kirikute Nõukogu: „Oikumeeniline kuulutusnädal Puhjas“ – toetus 300€
Eesti Kultuurkapital: Kirikute Öö, Tuuliki Jürjo ja Susanna Mõtsmehe kontsert, oreli hooldus kontsertperioodiks, Õigeusu kirikulaulu kontsert Puhja kirikus -toetus  1200€.
Kohaliku omaalgatuse programm: projekt “Tulekindlad uksed Puhja pastoraati” – toetus 4000€
Kohaliku omaalgatuse programm: projekt “Tualettruum Puhja pastoraati” – toetus 4000€
Kultuuriministeerium, regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoor: projekt “Kirikukontserdid Liivimaal” – toetus 2000€
Kultuuriministeerium, regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoor: projekt “Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas” – toetus 2000€
Hooandja, projekt „Puhja lühtrite renoveerimine“ – 1550€
Kogukondliku turvalisuse toetusvoor, projekt „Puhja koguduse parem võimekus kriisiolukorras“ – toetus 1155,40€
Haridus-ja Teadusministeerium, laagritoetus, projekt “Soontaga lastelaager” – toetus 5900€
EKRE, projekt „Puhja kiriku katuse restaureerimine“- toetus 15000€
Elva vald, projekt „Puhja kiriku katuse restaureerimine“ – toetus 1500€

2019.a. rahastatud projektid:

Muinsuskaitseamet: Puhja kiriku kooriruumi katuse restaureerimine – toetus 25 000€.
Eesti Kirikute Nõukogu: Oikumeeniline Kuulutusnädal ja Kirikute Öö – toetus 500€
Eesti Kultuurkapital:
I taotlusvoor: Kirikute Öö ja Enrico Presti orelikontsert – toetus 300€
II taotlusvoor: Külalismuusikute osalemine Võru praostkonna laulupäeval Vastseliinas ja „Jannseni juubel ehk August Wiera tuleb Tartusse“ etendus Puhjas – toetus 275€
III taotlusvoor: Kait Tamra kontsert ja Tuuliki Jürjo kontsert Puhja kirikus – toetus 400€
Kohaliku omaalgatuse programm: projekt „Infotahvel Puhja kiriku ette” – toetus 425€
Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor: „Turvalisem Puhja kirikupark” – toetus 3500€
Kohaliku omaalgatuse programm: projekt “Puhja kiriku valgustus” – toetus 2000€
Elva vald: projekt „Puhja kiriku valgustus“ – 500€

2018.a. rahastatud projektid:

Eesti Kultuurkapital, Tartumaa ekspertgrupp: itaalia organisti Edoardo Narbona orelikontsert Puhja kirikus, XIV Vabariiklik Laste Orelifestival Puhjas, Külalismuusikute osalemine Võru praostkonna laulupäeval, Rahvusvahelise Vanamuusikapäeva kontsert Puhja kirikus (toimus 2019 21.märts), Puhja oreli hooldus 2019.a. kontserttegevuseks, Kristlik kultuurinädal Puhjas – toetus 1250€
Kohaliku Omaalgatuse Programm: Uued pillid kogukonna noortele – toetus 2000€
EV 100 taotlusvoor Igal Lapsel Oma Pill: Kromaatilise viisikandle soetus Puhja kooli ja kiriku kandleringile – toetus 200€
Eesti Kirikute Nõukogu: Oikumeeniline kuulutusnädal Puhjas – toetus 300€
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus: Perelaager ratastel – toetus 200€
KÜSK Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor: Palverännu- ja retriidikeskuse juhtimisvõimekuse arenguhüpe – toetus 8916€
Külaliikumine Kodukant Kogukondade EV100 taotlusvoor: Puhja ait kogukonna kasutusse – toetus 5000€
Tartumaa Arendusselts, Leader: Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine – toetus 14 410€
Elva vald: Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine- toetus 1500€
Tartumaa Arendusselts, Leader: Puhja kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimine- toetus 44345€
Elva vald: Puhja kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimine – toetus 45000€
Tartumaa Arendusselts, Leader: Puhja pastoraadi renoveerimine – toetus 69120€.
Gustav Adolf Werk: Puhja pastoraadi renoveerimine – toetus 5000€
Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Puhja pastoraadi renoveerimine – toetus 3000€

Aastatel 2012 – 2017 on Puhja kogudus saanud projektitoetusi kokku üle 60 000€. Suurimad toetajad on olnud LEADER (17 337€), Riiklik Pühakodade Programm (12 000€), Kohaliku Omaalgatuse Programm (4252€), Puhja Vald (9000€),Eesti Kultuurkapital (5500€), ELK Toetusfond (3145€), Konguta Vald (2970€), Eesti Kirikute Nõukogu (900€), Hasartmängumaksu Nõukogu (300€), Igale Lapsele Oma Pill (400).

Suuremad tööd 2003-2020:
Aastatel 2003-2005 pandi kirikule uus kivipõrand senise vammist kahjustatud laudpõranda asemele. Parandatud on katusekonstruktsioone, restaureeritud altarimaal; kirikusse on paigaldatud tuletõrjesignalisatsioon. Aastatel 2012-2014 restaureeriti täielikult W. Müllverstedti orel (1881). 2013.a. vahetati väga halvas olukorras käärkambri katus. 2015.a. parandati kiriku pikihoone avariilised läbijooksu kohad.  2016.a. vahetati kirikus elektrijuhtmestik; valmis uus katuse restaureerimisprojekt. 2019 – 2020.a. on ellu viidud pastoraadi, kiriku fassaadi, avatäidete ja kiriku kooriruumi katuse renoveerimisprojektid, mida on toetanud Leader, Muinsuskaitseamet, Elva vald ja Puhja kogukond.