Puhja koguduses on edukalt lõppenud 2 kultuuriprojekti.


Kirikukontserdid Liivimaal 01.08.2020 – 01.11.2020 ja 

Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas  20.08.2020 – 31.12.2020

Projekti  “Kirikukontserdid Liivimaal”  tulemusel on antud 5 kontserti Liivimaa kirikutes Valga praostkonna projektkoori ja Karijärve Keelpilliorkestri poolt. Eesmärgiks oli noorte keelpillimängijate pillimänguoskuste arendamine ja koostöö edendamine eri koguduste muusikute vahel, sakraalmuusika propageerimine noorte hulgas ja kultuurimälestiste tutvustamine.  Omandati A.Läte “Rändaja ja tähed” ning J.Hiobi “Lunastav kannatus” ning esitati neid suvel viiel kontserdil: Kambja, Palamuse, Kanepi, Tartu Jaani ja Rõngu kirikus. Teos salvestati Tanel Klesmenti poolt.

Projekti “Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas” raames toimus 19 kultuurisündmust. Kohalikule kogukonnale tutvustati kristlikku kultuuripärandit läbi muusika, teatri ja temaatiliste loengute; kaasati noori ja lapsi kultuuripärandi hoidmisesse ja parandati võimalusi kultuurisündmustest osasaamiseks Puhja piirkonnas.

Täname toetuse eest Eesti Rahvakultuuri Keskust!

23. augustil 2020 Kanepi kirikus.