Puhja kiriku palverännu- ja retriidikeskuse juhtimisvõimekuse arenguhüppe projekt on edukalt lõpetatud.

Projekti käigus arendasid Puhja koguduse nõukogu liikmed end turismi, turunduse, kristlike traditsioonide ja kultuuripärandi tundmise vallas.
Ühiselt koguduse noortega toimus kaks õppereisi/palverännakut: Pirita-Vastseliina palverännuteel, ja kaks reisi Burtniekki (Läti). Tutvuti palverändu ja kultuurilugu eksponeerivate muuseumidega. Toimusid turismi- ja turundusalane koolituspäev, muuseumikülastused ja sidemete loomine ülalnimetatud kompetentsi kandvate ühingute ja isikutega. Loodi palverännumuuseumiga tegelev toimkond. 
Puhja kogudusele valmis koduleht ja anti välja kirikut tutvustavad voldikud. Projekti tulemusel on koguduse juhtorganid võimelised edukalt haldama Puhja pastoraati rajatavat palverännu- ja retriidikeskust.

See hüpe (nähtav kasvõi käesoleva kodulehe näol) koguduse arengus sai võimalikuks tänu KÜSK-i rahastusele. – Suur tänu!

Liis Kivila magistritöö EESTI PALVERÄNNUTEE POTENTSIAAL KULTUURIPÄRANDI HOIDJANA NING PÄRANDITURISMI EDENDAJANA:
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4242/Liis_Kivila_2018MA_LU_t%C3%A4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y