Puhja kiriku ait sai uue kivipõranda.

2023.a. varasuvel rajati Puhja ajaloolisele kirikuaidale (1751) tellistest põrand. Kirikuaidas tegutses suvekohvik, ööbisid palverändurid, võõrustati koguduse külalisi. Aktiivse tegevusega jätkame 2024.a. kevadel.
Projekti “Puhja kirikuaida parendamine” toetas Tartumaa Arendusselts/ PRIA Leader- programmist ja paljud Elva valla elanikud annetasid telliseid uue põranda tarvis.
Tänu ka töö teostajale Trebinet OÜ-le koos abilistega Mutimetroo OÜ-st!

Täname!

Pastoraadi kantselei on uuendatud.

Hea uudis: Puhja pastoraadi kantselei remont sai valmis! Nüüd saab hakata külastajaid vastu võtma ilusas esinduslikus kabinetis. Tööd algasid k.a. suvel ja neid rahastas Kohaliku Omaalgatuse Programm. Suur tänu KOP-ile, töömeestele ja vabatahtlikele! – Ja muidugi Issandale, kes kõik lasi laabuda.

Rahvakoosolek 17. aprillil

KIRIKUTE KATUSED PEAVAD KORDA SAAMA!
Avalikkusele on teatada väga hea uudis: 2023. aastaks on muinsuskaitseamet eraldanud raha kõigi Elva valla luterlike kirikute avariiliste katuste (Puhjas torni) kordategemiseks. Toetust said kirikud Rannus (200 000 €), Rõngus (200 000 €), Elvas (96 270 €) ja Puhjas torn (55 659 €) – ühtekokku 551 929 €! Rannus ja Rõngus jätkuvad katusetööd ka mitmel järgneval aastal. Toetust 11 275 € sai ka Rõngu kiriku vitraaži restaureerimistööde II etapp.
Kuid meie kirikute katuseid saab päästma asuda alles pärast omafinantseeringute leidmist – kokku 68 135 € (sellest Rannu ja Rõngu kumbki 25 000 €). Asi ei piirdu 2023. aastaga – nii mahukas töö eeldab strateegilisi investeerimisotsuseid ka 2024.–2025. aasta perspektiivis, kus Rõngu ja Rannu kiriku katuste korrastamiseks lisandub tõenäoliselt veel sadu tuhandeid eurosid.
Elva valla kirikute tuleviku teemal on kokku kutsutud rahvakoosolek Puhja seltsimajas 17. aprillil kell 19, kuhu kõik on väga oodatud kaasa mõtlema ja arutlema. Kutsutud on ka Elva vallavalitsuse ja volikogu esindus, sest ilma valla kaasamiseta pole võimalik seatud eesmärgini jõuda. Tegu on ju sajandi projektiga!
Selleks on vaja meie kõigi ühist panust, et kodukirikud võiksid saada päriselt korda ning jääda pärandiks järgmistele põlvedele.
Annetusi kirikute restaureerimistöödeks saab teha:
EELK Elva kogudus EE021010102019071002
EELK Puhja kogudus EE817700771001492603
EELK Rannu Püha Martini kogudus EE501010102020830009
EELK Rõngu kogudus EE152200001120195111