Puhja kiriku renoveerimise esimesed etapid lõpetatud!

EELK Puhja kirikus lõppesid kiriku fassaadi, avatäidete (uksed, aknad) ja kooriruumi katuse restaureerimistööd.

Projekti “Puhja kiriku fassaadi ja avatäidete renoveerimine” toetas Leader 44 345€ ja Elva vald 45 000€. Tööde kogumaksumus 91 606€. 

Projekti “Puhja kiriku kooriruumi katuse ja torni restaureerimine” toetas Leader 14 410€, Muinsuskaitseamet 25 000€ ja Elva vald 1500€. Tööde kogumaksumus on  42 313€.

Täname!

Surnuaiapüha Puhjas

Tänavune surnuaiapüha Puhja kalmistul toimub tavapäraselt 24. juunil algusega kell 11. Soovijatel on võimalus olla armulauaosaduses tund varem, – kl. 10 Puhja kirikus. Mälestamissoove saab edastada vaimulikule varem mistahes moel, ja ka surnuaial jumalateenistuse alguses.

Hooandja projekt kirikulühtrite heaks edukalt läbi!

Seatud eesmärk koguda lühtrite restaureerimiseks 1200€ ületati mäekõrguselt: annetati 1550€. See lisaraha oli Issanda ettehooldus, – nüüd saame seni 18 haaraga lühtri ennistada 24-haaraliseks, milline see algselt oli. Suur aitäh kõigile lahketele annetajatele, kes – vastavalt võimalustele – 1-st 150-ne euroni, tegid oma kingituse:

REET RUUSMANN
TÕNU HEIBERG
AVE KÜLTER
IRINA ILJINA
ÜLLE LOOG
URVE HÄMÄLÄINEN
JANNE LAAS
KADRI KOORT
ROBERT GRIGORJEV
ANNELI TELVAR
ÜLLE NÄRSKA
KAJA UDSO
KAJA KUSLAPUU
RUTH LUTS
HEIBERG MERIKE
INDREK PEKKO
KERSTI KRUUS
EVE PADAR
KATRIN TAMM
MART JAANSON
TUVIKENE LEA
KERLI KIVASTE
ELEN PEEDO-KAURLA
JUHAN KONI
MARGUS LÄÄNE
KRISTEL METS
TÕNIS MALDRE
TOOMAS ELLERVEE
KATRE RÜNK
OLAVI SÕMERMAA
IMBI KAINE
MARGUS PAESALU
JUHANI PÜTTSEPP
MALL PETERSEN
LINDA EINPAUL
LILIA LEIMAN
RUTH ELLERVEE
PILLE SARAPIK
BERIT HIIEVÄLI
DARJA JEFIMOVA
MEELIS ROOSAAR
TAAVI RAUNISTE
EDITH GROOTE
STEFAN GROOTE
JAAN ARUVÄLI
TOOMAS EICHENBAUM
HIIE SILMERE
MARI METS
URVE HÄMÄLÄINEN
ESTHER LINASK
IRINA ERMEL
HEIJA PÄRTEL
EINAR HILLEP
AARNE SALO
ILME MADISSON
ZANDA VILSONE

Suurim lühter enne ennistamist

E-KIRIKUS ANNETA MOBIILIGA!

  1. mTasku kasutamine on kogudusele ja annetajale tasuta.
  2. mTasku kasutamisega seotud kulud kannab EELK Konsistoorium.
  3. Iga annetuse puhul on täpselt teada, kes on annetaja ja millisele kogudusele on annetus tehtud.
  4. Konsistooriumi kantselei raamatupidamisosakond:
  • peab koguduse põhiselt täpset arvestust annetatud summade kohta
  • deklareerib iga annetaja tehtud annetused
  • kannab kogu annetatud summa koguduse arvele mõistliku regulaarsusega: kui annetaja annetab kogudusele 5 eurot, laekub kogudusele 5 eurot, kui annetaja annetab kogudusele 10 eurot, laekub kogudusele 10 eurot jne.

Loe täpsemalt www.mtasku.ee

Puhja koguduse QR-kood