Puhja koguduses on edukalt lõppenud 2 kultuuriprojekti.


Kirikukontserdid Liivimaal 01.08.2020 – 01.11.2020 ja 

Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas  20.08.2020 – 31.12.2020

Projekti  “Kirikukontserdid Liivimaal”  tulemusel on antud 5 kontserti Liivimaa kirikutes Valga praostkonna projektkoori ja Karijärve Keelpilliorkestri poolt. Eesmärgiks oli noorte keelpillimängijate pillimänguoskuste arendamine ja koostöö edendamine eri koguduste muusikute vahel, sakraalmuusika propageerimine noorte hulgas ja kultuurimälestiste tutvustamine.  Omandati A.Läte “Rändaja ja tähed” ning J.Hiobi “Lunastav kannatus” ning esitati neid suvel viiel kontserdil: Kambja, Palamuse, Kanepi, Tartu Jaani ja Rõngu kirikus. Teos salvestati Tanel Klesmenti poolt.

Projekti “Kultuurisündmused Puhja kihelkonnas” raames toimus 19 kultuurisündmust. Kohalikule kogukonnale tutvustati kristlikku kultuuripärandit läbi muusika, teatri ja temaatiliste loengute; kaasati noori ja lapsi kultuuripärandi hoidmisesse ja parandati võimalusi kultuurisündmustest osasaamiseks Puhja piirkonnas.

Täname toetuse eest Eesti Rahvakultuuri Keskust!

23. augustil 2020 Kanepi kirikus.

Toetame 1. detsembril Puhja pastoraati!

https://www.facebook.com/annetamistalgud

Pastoraadi uuendatud ruumid, mis avalikus kasutuses, vajavad nüüd ka pesemisvõimalust ja WC-d. Toetame!

Puhja kogudus osaleb annetustalgutel! Teeme samm-sammult ja üheskoos korda ajaloolise pastoraadi, mida paljud puhjakad mäletavad kui kooliaja internaadihoonet.
Puhja pastoraat on nüüd koguduse koduks ja asub Pirita-Vastseliina palverännuteel http://www.palverand.ee/. Hoones on kirikumuuseum, palverändurite toad, öömaja kriisiabi vajavatele peredele, koguduse ruumid. Annetuste abil on soov välja ehitada pesuruum ja tualetid. Avatud uste päeval on võimalus tutvuda pastoraadi ja kirikuga ning hoonetes käimasolevate renoveerimistöödega. Tule külla ja vaata ise! Ootame 1. dets. kell 15.00-20.00. Elva tee 6, Puhja, Tartumaa, tel. 55563876
Toetada on võimalik: EE817700771001492603 (LHV);
ja EE912200001120103145 (Swedbank). Sularahas saab annetada kiriku korjanduskasti.

Puhja pastoraati uus elu

Puhja pastoraadis lõppes renoveerimistööde I etapp. Valmis viis uut ruumi teisel korrusel, renoveeriti trepikoda, koguduse köögi põrand, viis küttekollet, parandati kanalisatsioonisüsteemi, vahetati elektrijuhtmestik avalikes kasutuses olevates tubades. Kogudus on saanud uuendatud ruumidele kasutusloa. Puhja kogudus tänab Tartumaa Arendusseltsi ja Leaderit toetuse eest. Leader toetas töid 69120€-ga. Tööde kogumaksumus 81950,33; lisanduvad elektriprojekt 1164€ ja ehitusprojekt 4080€. Kokku 87194,33€. Uuendatud majaosas asuvad kirikumuuseum, konverentsiruum, palverändurite toad ja öömaja kriisiohvritele. Kasutuses on puutööruum ja koguduse köök.

Kirikukorraldus 19.10 – 19.11

Kirikukorraldus 19.10 – 19.11:

(Tiit ja Miina-Liisa Kuusemaa puhkuse ajal)

25. okt. – jumalateenistus (armulauaga) – õpetaja Jaanus Klaas, organist Ülle Rebane

1. nov. – jumalateenistus (armulauaga) – õpetaja Sulev Sova, organist Ülle Rebane

8. nov. – jumalateenistus (armulauata) – õpetaja Tiit Maasikmäe, organist Ülle Rebane

15. nov. – jumalateenistus (armulauata) – õpetaja Tiit Maasikmäe, organist Katrin Maasikmäe

Matus, muu hingemure – aitab Elva õpetaja Vallo Ehasalu – tel. 5031474.

Ehitus- ja majandusasjad – Harry Tiirik – tel. 53316718 kellamees

Marek Külter – tel. 5271722 nõukogu liige

Meelis Roosaar – tel. 53483878 juhatuse esimees, organist

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusest

Aeg on avalikkusele teada anda, et Puhja kogudus esitas valla kaasavasse eelarvesse projekti https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/540… kiriku pööningu kasutusele võtmiseks. Projekt oleks Puhja kirikul, mis niigi aktiivses kogukondlikus kasutuses, aidanud pööningul korralda uusi põnevaid üritusi: näitused, kino, videod, teistmoodi kontserdid, töötoad, lasteüritused, võimalus toitlustada jne jne. Plaanis oli ehitada kiriku pööningule avariiväljapääs korraliku puidust trepiga, kus on turvaline liikuda. Just praegu, mil töö lae peal käsil, olnuks paras hetk möödaminnes ka trepp ja luuk paika saada. Valla sõelumiskomisjon hääletas Puhja koguduse projekti poolt; otsus lubada see rahvahääletusele avaldati ka septembri lõpus valla infolehes. Paraku oli seal komisjonis neid, kelle meelest pidanuks seal kiriku katuse all – ikka kogukonna huvides – endiselt olema tühjus, pimedus, tolm ja mõni üksik tuvi. Tuues ettekäändeks, et ’kirikud pole avalikus kasutuses’, õnnestuski neil ametnikel meie suureks üllatuseks kõrvaldada rahvahääletuselt Puhja ja ka Rannu koguduste projektid. Olime sunnitud pöörduma õiguskantsleri Ü. Madise poole, kes oma kirjas Elva vallavalitsusele https://www.oiguskantsler.ee/…/Ettepaneku%20tagasil%C3%BCkk… kordas täpselt neidsamu argumente (vallaametnike väärtõlgenduste vastu) mis Puhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa juba varem. Kuid vallavalitsus, hoolimata isegi õiguskantsleri selgituskirjast, avas kaasava eelarve rahvahääletuse ilma kogudustele võimalust andmata. – NB! omaenda ainsama sellekohase koosoleku otsust rikkudes.

Oli, mis oli, Puhja kandi inimestelt võeti võimalus – vähemalt aastaks – osa saada põnevatest üritustest kiriku pööningul.
Sellegipoolest on meie kirikurahval hea meel teiste Puhja osavalla projektide edust ja kutsume kogukonna liikmeid aktiivselt rahvahääletusel kaasa lööma. Eriti suur rõõm on Rämsi rahva võimalusest saada endale korralik spordiplats, – ka meie koguduse pühapäevakoolilapsed väärivad võimalust hästi sporti teha (terves kehas terve vaim!).