Rahvakoosolek 17. aprillil

KIRIKUTE KATUSED PEAVAD KORDA SAAMA!
Avalikkusele on teatada väga hea uudis: 2023. aastaks on muinsuskaitseamet eraldanud raha kõigi Elva valla luterlike kirikute avariiliste katuste (Puhjas torni) kordategemiseks. Toetust said kirikud Rannus (200 000 €), Rõngus (200 000 €), Elvas (96 270 €) ja Puhjas torn (55 659 €) – ühtekokku 551 929 €! Rannus ja Rõngus jätkuvad katusetööd ka mitmel järgneval aastal. Toetust 11 275 € sai ka Rõngu kiriku vitraaži restaureerimistööde II etapp.
Kuid meie kirikute katuseid saab päästma asuda alles pärast omafinantseeringute leidmist – kokku 68 135 € (sellest Rannu ja Rõngu kumbki 25 000 €). Asi ei piirdu 2023. aastaga – nii mahukas töö eeldab strateegilisi investeerimisotsuseid ka 2024.–2025. aasta perspektiivis, kus Rõngu ja Rannu kiriku katuste korrastamiseks lisandub tõenäoliselt veel sadu tuhandeid eurosid.
Elva valla kirikute tuleviku teemal on kokku kutsutud rahvakoosolek Puhja seltsimajas 17. aprillil kell 19, kuhu kõik on väga oodatud kaasa mõtlema ja arutlema. Kutsutud on ka Elva vallavalitsuse ja volikogu esindus, sest ilma valla kaasamiseta pole võimalik seatud eesmärgini jõuda. Tegu on ju sajandi projektiga!
Selleks on vaja meie kõigi ühist panust, et kodukirikud võiksid saada päriselt korda ning jääda pärandiks järgmistele põlvedele.
Annetusi kirikute restaureerimistöödeks saab teha:
EELK Elva kogudus EE021010102019071002
EELK Puhja kogudus EE817700771001492603
EELK Rannu Püha Martini kogudus EE501010102020830009
EELK Rõngu kogudus EE152200001120195111

Noortelaager pastoraadis

24.-26. märtsil toimus Puhja pastoraadis – arvult juba neljas – noortelaager.

Alustasime värskelt renoveeritud Puhja pastoraadi ruumis, et veeta üheskoos nädalavahetus. Mõtlesime paastumaarjapäevasündmustele – Maarja rännakule Elisabeti juurde, aga ka palverännule laiemalt. Ülle ja Aare jagasid tarkusi, milline on üks õige matkariietus ja kuidas võtta turvaliselt ette pikem teekond.

25. märtsil, küüditatute ohvrite mälestuspäeval, rakendasid noored oma teadmisi minipalverännul Kavilda kiriku ja püha allika juurde koos isevalmistatud uhkete värviliste matkakeppidega (viimaste valmistamise eest tänu Urmasele, Olegile ja Merikesele).

Piiblilugude põhjal valmistasid noored juhendajate Madise, Stefani ja Noomi käe all lühivideod, mis põimiti ühte suuremasse näitemängu Kristiina juhendamisel, ja mängiti ette pühapäevasel Puhja perejumalateenistusel. 

Oleme tänulikud kõikidele vabatahtlikele juhendajatele ja abilistele (lisaks juba eelmainituile): Kirsi, Jaagup, Lembi, Cornelia. Täname Kohaliku Omaalgatuse Programmi, kelle abil saime lastetöö ruumi korda. Laagrit toetasid misjoniselts Külvaja ja Indrek Ostrat, – suur aitäh!

Jõululoterii!

Ka tänavu toimub Puhja koguduse jõululoterii, mille abiga soetame kirikule uued valged altarikatted. Üks loosipilet maksab 2€. Võita saab mett, maale, raamatuid ja postkaarte. Loosipileteid saab osta kirikust ja pastoraadist, seltsimajast, raamatukogudest (Puhja, Ulila, Uula), koolist ja lasteaiast. Isegi kodust saab seda teha, tehes pangaülekande* (selgitus: loterii).

Loteriivõidud loositakse välja Puhja koguduse jõulupeol Seltsimajas 8. jaanuaril 2023.

* Pangarekvisiidid:

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja koguduse a/a:

EE817700771001492603 (LHV); EE912200001120103145 (Swedbank).