Täname Puhja koguduse auväärsetele mälestuspinkide heaks annetanuid:

Urve Hämäläinen, Leelo Suidt, Külli Muutra, Krista Juhkam, Galina Müürsepp, Arvi Müürsepp, Merike Paavilainen, Jaana Hendrikson, Marje Normann, Ljubov Serikova, Helle Kallas, Ilme Lutus, Karin Vänzel, Monika Koort, Ela Raide, Katrin Kuusk, Mihhail Hämäläinen, Ingrid Tamm, Anne Soosaar, Ülle Närska,  Peeter Lepik, Rivo Sepping, Maano Koemets, Ave Külter, Osvald Salo, Urmas Salo, Aarne Salo, Mehis Pupart, Ruth Luts perega, Silja Lipping, Reet Viks, Vaike Podar, Kersti Aadusoo, perekond Pokk, perekond Udso, Hanno Karlson, Vahur Jaakma, Andres Kähara, Vilma Tsirk, segarahvatantsurühm Opsal, naisrahvatantsurühm Rukkilill, Karijärve Keelpilliorkester, Dionysius, kõik anonüümsed annetajad!

Kiriku voldik valmis!

Koguduse arenguhüppe projekti toel on valminud voldik Puhjast ja meie kirikust. Suur tänu sisu loojale Liina Lõhmusele ja kujundaja Aita Linnasele (väga maitsekas ja kirikupärane teostus). Loomulikult KÜSKi toeta oleks see kõik olemata. Tänu!

Puhja kiriku palverännu- ja retriidikeskuse juhtimisvõimekuse arenguhüppe projekt on edukalt lõpetatud.

Projekti käigus arendasid Puhja koguduse nõukogu liikmed end turismi, turunduse, kristlike traditsioonide ja kultuuripärandi tundmise vallas.
Ühiselt koguduse noortega toimus kaks õppereisi/palverännakut: Pirita-Vastseliina palverännuteel, ja kaks reisi Burtniekki (Läti). Tutvuti palverändu ja kultuurilugu eksponeerivate muuseumidega. Toimusid turismi- ja turundusalane koolituspäev, muuseumikülastused ja sidemete loomine ülalnimetatud kompetentsi kandvate ühingute ja isikutega. Loodi palverännumuuseumiga tegelev toimkond. 
Puhja kogudusele valmis koduleht ja anti välja kirikut tutvustavad voldikud. Projekti tulemusel on koguduse juhtorganid võimelised edukalt haldama Puhja pastoraati rajatavat palverännu- ja retriidikeskust.

See hüpe (nähtav kasvõi käesoleva kodulehe näol) koguduse arengus sai võimalikuks tänu KÜSK-i rahastusele. – Suur tänu!

Liis Kivila magistritöö EESTI PALVERÄNNUTEE POTENTSIAAL KULTUURIPÄRANDI HOIDJANA NING PÄRANDITURISMI EDENDAJANA:
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4242/Liis_Kivila_2018MA_LU_t%C3%A4istekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jumalateenistused

Puhja kirikus toimub jumalateenistus igal pühapäeval 11.00, kaetud on armulaud. Jumalateenistus kestab ligikaudu 1 tund 20 min. Et kirik on praegu külm, tuleks soojalt riietuda.Kantsli ees on  soojuskiirgurid. Pärast jumalateenistust jätkub osadus kirikukohviga sealsamas kirikus.