Kirikuelu Puhjas jätkub häirimatult.

Levima on hakanud alusetud kuulujutud, nagu tehtaks uute Covidi-piirangute raames Puhja kiriku uksel vahet kaitsepoogitud ja -pookimata inimeste vahel ja nõutaks mingeid tervisetõendeid.

Tegelikult ei mõjuta kehtivad Covidi-piirangud Puhja kirikus tehtavat mingil moel võrreldes varasemaga.

Kõik soovijad on kirikusse teretulnud ja mitte kedagi ei kontrollita. Ainsaks takistuseks on inimese enda haigustunnused ja samuti hiljutine lähikokkupuude viirushaigega.

Vaata Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282 – Jumalateenistused ja teised usulised talitused.

SISERUUMIDES peab olema tagatud:

# Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

# Siseruumis viibivad isikud võivad koos viibida ja liikuda hajutatult.

ERAND: Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

# Avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina.

ERAND: Piirangut ei kohaldata alla 12-aastastele lastele ega neile, kellel kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik.

# Osalejate arv võib avalikus siseruumis läbiviidava avaliku jumalateenistuse või muu avaliku usulise talituse puhul olla kuni 50 isikut või tagatakse ruumi täituvus kuni 50%.

SELGITUS:

Kuna Puhja kirikus on 350 istekohta, siis koos seisukohtade ja käärkambriga tohib Puhja kirikusse tulla ligi 200 inimest. Korraldajad, esinejad ja abipersonal ei lähe piirarvu sisse. (Säärast inimhulka pole aga nähtud Puhja kirikus isegi mitte Jõuluõhtul.)

Peapiiskop U. Viilma 22. juulil:

“Jeesus kutsus enda juurde kõiki vaevatuid ja koormatuid. Seesuguseid leidub aga võrdselt nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimeste seas. Pealegi oli Jeesus ise see, kes kümme pidalitõbist jutule võttis sel hetkel, kui ülejäänud ühiskond nad kõrvale tõukas. Kirikusse tulijatel ei ole vahet tehtud varem ega tehta ka siis, kui vaktsiinipassist saab mujal ühiskonnas ametlik “linnaluba” ilma milleta enam muuseumisse, kinno, teatrisse, kontserdile, restorani või ööklubisse ei pääse.

Teatud piirangud ja regulatsioonid viiruse leviku takistamiseks on kirikutes viibides ilmselt ka edaspidi asjakohased ja kindlasti järgime neid sama hoolsalt kui seni. Kuid kirikud jäävad kõigile avatuks, vaatamata sellele, kas Jumala kotta siseneb vaktsineeritud või vaktsineerimata inimene. Patu vastu pole keegi vaktsineeritud ja Jumala armu vajavad kõik inimesed ühtviisi.”