Praostkondlik retk Tarvastusse

14. augustil tähistasime tuntud kiriku- ja haridustegelase Hans Wühneri – kes jätnud sügava jälje eesti rahvuslikku liikumisse – 110. surma-aastapäeva. Et noore mehena tegutses Wühner Tarvastu ja vanemas eas Nõo kihelkonnas, siis võtsime ette laevareisi üle Võrtsjärve Tarvastusse, tutvumaks päevakangelase mehetegudega Viljandi praostkonnas. See praostkondlik sündmus seostus ühtlasi Nõo koguduse kuulutusnädala ja Puhja koguduse lastelaagriga, osutudes omamoodi palverännakuks Hans Wühneri radadel.

Hommikul väljus Võrtsjärve Külastuskeskuse juurest praam üle Võrtsjärve Poldri puhkealale. Abiks oli ka kaater, eriti läänekaldal inimeste maaletoimetamisel. Edasi sõitsime bussiga Tarvastusse ja saime priske lõuna sealses pastoraadis

Kell kaks oli kontsertjumalateenistus Tarvastu kirikus. Teenisid õpetaja Elve Bender, Allan Praats ja Valga praost Mart Jaanson, laulis Valga praostkonna projektkoor ja lastenäidendi esitasid pühapäevakoolilapsed Kristiina Lõhmuse juhendamisel.

Järgnes kultuuriprogramm koos Tarvastu H. Wühneri pärandihoidjatega. Tutvusime Wühneri eestvõttel rajatud raamatukogu ja seltsimajaga. Meile esinesid kohalikud rahvatantsijad, kelle hulgas on ka Tarvastu koguduse juhatuse esimees. Külastasime ka lasteaeda (endine H. Wühneri asutatud tütarlastekool). Koduteel sõitsime läbi Keeri mõisast, kus H. Wühner veetis oma elu viimase poole.

Viimaks, pärast kosutavat suppi ja kooki Nõo kirikuaias Anne-Ly Koogikojalt, toimus palvus Nõo kirikus koos küünalde panekuga H. Wühneri hauale Nõo surnuaial.

Kokku osales sel terve päeva kestnud ettevõtmisel üle 60 inimese, neist 2/3 siitpoolt Võrtsjärve, kellest omakorda ligi pooled olid lapsed ja noored. Sündmust kajastas ka ajalehes Eesti Kirik reisi kaasa teinud ajakirjanik Rita Puidet.

Sündmuses osalenud on tänulikud rahastajatele: Võrtsjärve Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuurkapitali Ekspertgrupp. Täname Jumalat, kes palvevastusena andis ilmatarkade lubatud laussaju asemele hoopis päikeselise päeva.